نشانه های ناباروری در زنان

3,009

چنان چه باردار شدن برای شما و همسرتان تبدیل به یک چالش شده است، بدانید تنها شما نیستید که دچار این مشکل هستید. مطالعات نشان داده اند که 10 تا 15 درصد از زوج ها نابارور هستند. ناباروری به معنای عدم توانایی در بارداری، علی رغم وجود روابط جنسی متعدد و بدون جلوگیری کردن از بارداری در عرض حداقل یک سال، تعریف می شود.

نی نی بان
نی نی بان 498 دنبال کننده