برای درمان ژنیکوماستی به چه دکتری مراجعه کنیم؟

137

علت بزرگ شدن سینه مردان دو دلیل دارد، دلیل اول تجمع بافت چربی در این ناحیه است و دلیل دوم که به نوعی علت اصلی بزرگ شدن سینه مردان می باشد، برهم خوردن تعادل هورمونی است.

نی نی بان
نی نی بان 552 دنبال کننده