رفتار با نوزاد، اولین دیدار بچه ها/ کلیپ

857

اشنا کردن نوزاد با خواهر یا بردار اش برای کل خانواده لحظه خاصی است. البته اگر نوزاد در بیمارستان هست بهتر است که ملاقات ها کوتاه انجام شود تا نوزاد ازیت نشود

نی نی بان
نی نی بان 498 دنبال کننده