صحبت های سردار نجات پیرامون فعالیت های دانشجویان در حوزه اربعین حسینی

3,813
ایسکانیوز
ایسکانیوز 1 هزاردنبال‌ کننده

یکی از بند های پیام هشت ماده ای مقام معظم رهبری ارتباط با دانشجویان جهان اسلام است.

ایسکانیوز
ایسکانیوز 1 هزار دنبال کننده