نگهداری نوزاد، هفته پنچم

525

اکنون بیش از یک ماه است که از تولد نوزادتان می گذرد .هر روز نوزادتان شکل جدیدی به خود می گیرد و شما تفاوت آن را به خوبی متوجه خواهید شد. هر هفته نوزاد توانایی جدیدی کسب می کند و این شما را تحت تأثیر خود قرار می دهد.

نی نی بان
نی نی بان 495 دنبال کننده