توضیحاتی درباره آیین تعویض گل ضریح مطهر حضرت معصومه علیهاالسلام

237

مصاحبه با مسئول گل آرایی حرم مطهر