موارد توصیه اکو کاردیو گرافی قلب

2,151

در اکوکاردیوگرافی از امواج صوتی دارای فرکانس بالا (که ما فوق صوت نیز نامیده می‌شود) برای ایجاد یک تصویر متحرک از قلب استفاده می‌شود. امواج صوتی از طریق یک وسیله دستی به نام پروب به داخل بدن فرستاده می‌شود. این امواج صوتی ساختارها و مایعات موجود در قلب را مرتعش کرده و اکوها از طریق مبدل (پروب) مجددا دریافت می‌شوند. اکوها در مونیتور به تصاویر تبدیل می‌شوند.

نی نی بان
نی نی بان 721 دنبال کننده