نوزاد نارس، اپلیکیشن موبایل

1,190

پژوهشگراندر حال ساختن اپلیکیشنی برای تشخیص زودرس بودن نوزادان هستند.این فناوری بر اساس مختصات کف پا، صورت و گوش، مرحله رشد نوزاد را تعیین می کند

نی نی بان
نی نی بان 498 دنبال کننده