پوسیدگی دندان شیری کودکان

434

اگر دندان شیری پوسیده منجر به آبسه شود، می تواند باعث آسیب به دندان دائمی ای شود که زیر آن وجود دارد، پس در این گونه موارد، باید حتماً به دندانپزشک مراجعه کرد.

نی نی بان
نی نی بان 552 دنبال کننده