بازی با نوزاد، چگونه؟/ کلیپ

1,035

نوزاد همان گونه که نیاز به تغذیه و مراقبت دارد نیاز به بازی کردن هم دارد. به این گونه که نوزاد را برعکس به روی شکم می گذاریم و اسباب بازی هایش را می گذاریم جلویش تا بازی کند.

نی نی بان
نی نی بان 495 دنبال کننده