ورزش های صورت برای جوانسازی

2,699

ورزش های صورت برای بهبود پوست عبارت است از حرکاتی زنجیره ای و منقبض کننده و محرک برای تحت فشار گذاشتن و آزاد سازی عضلات صورت است که شکلی از بدنسازی ،اما برای صورت و گردن است.

نی نی بان
نی نی بان 552 دنبال کننده