نگاهی به پنج فیلم که دنیا را تغییر دادند

9,951

زومجی در این تاپ فایو ویدیویی، فیلم هایی را به زیر ذره بین می برد که قدرت تاثیرگذاری شان آن قدر زیاد بوده که هر کدام به شکلی به خصوص، دنیا را تغییر داده اند. فیلم های نظیر Bambi ،The Thin Blue Line ،2001: A Space Odyssey ،Adolf Hitler. تماشا در فریم ۳۱: https://www.zoomg.ir/2018/4/18/274098/frame-episode-31/