سونوگرافی nt در بارداری

239

سونوگرافی NT برای تمام خانم های باردار توصیه می شود تا سندرم داون در جنین بررسی شود. سونوگرافی NT فقط احتمال سندرم داون را تخمین میزند و به طور صد در صد بیماری را مشخص نمی کند.

نی نی بان
نی نی بان 552 دنبال کننده