هفته نامه ویدیویی ۸۴: از پروفروش ترین بازی های ۲۰۱۷

10,093

در هفته نامه ویدیویی هشتاد و چهارم زومجی، از پرفروش ترین بازی های سال ۲۰۱۷ می گوییم و در ادامه نیز سری به نامزدهای جشنواره بازی های مستقل (IGF) می زنیم. www.zoomg.ir